O mně

Mgr. Jan Kozák, DiS.
Mgr. Jan Kozák, DiS.

Jmenuji se Jan Kozák, vystudoval jsem Obchodní akademii a vyšší odbornou školu Brno, Kotlářská (program: Sociální práce) a Fakultu sociální studií na Masarykově univerzitě v Brně. 

Šestnáct let se věnuji sociální práci a z toho deset let se pohybuji ve službách péče o duševní zdraví. Pracoval jsem převážně v pozicích sociální pracovník a vedoucí služby.

Od roku 2020 do října 2022 jsem spolupracoval s Národním ústavem duševního zdraví, kde jsem se v rámci iniciativy Na rovinu podílel na organizaci destigmatizačních programů lidí s duševním onemocněním. 

Od roku 2021 se věnuji lektorování kurzů zejména pro pracovníky sociálních služeb, zejména téma Hranic (Hranice: jak vymezit prostor sobě i okolí) a téma práce s lidmi s duševním onemocněním (Mluvíme spolu: jak lépe porozumět lidem s duševním onemocněním a vést s nimi dialog).

Od září 2021 vyučuji externě odborné předměty na Obchodní akademii a vyšší odborné škole Brno, Kotlářská.

Od roku 2011 poskytuji externí supervize pracovníkům v sociálních službách. Poskytuji individuální, týmové a případové supervize, supervize studia a praxí studentů vyšších odborných škol oboru sociální práce. Od roku 2021 poskytuji supervize pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ.

V oblasti registrovaných sociálních služeb mám zkušenost s poskytováním supervize v těchto typech služeb: sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, osobní asistence, pečovatelská služba, domov se zvláštním režimem, krizová pomoc, charitní záchranná síť, dobrovolníci, peer pracovníci v oblasti duševního zdraví.

Výcviky a kurzy

Otevřený dialog: základní trénink se zaměřením na rodinu a sociální síť 

V letech 2018 - 2019 absolvoval akreditovaný vzdělávací program realizovaný Spolkem Narativ, číslo akreditace MPSV: A2017/0644 - SP/PC/VP.

Délka programu: 128 hodin

Lektorský tým: dr. Werner Schütze, Mgr. Pavel Nepustil, PhD., Mgr. et Bc. Kateřina Novotná

Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech

V letech 2009 - 2011 absolvoval akreditovaný vzdělávací program realizovaný INSTAND o. s., číslo akreditace MPSV: 2008/370 - SP.

Délka programu: 176 vyučovacích hodin a 12 hodin praxe

Lektorský tým: PhDr. Olga Havránková, Ph.D., Mgr. Jana Herbst

Web: www.instand.cz/supervize-2

Psychoterapeutický výcvik SUR

V letech 2007 - 2011 absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR v komunitě KOV IV.

Délka výcviku: 604 hodin

Vedoucí komunity: PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.

Lektorský tým: PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Marie Pečená, PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková, MUDR. Prokop Remeš, PhDr. Alena Halamová

Web: www.sur.cz/vycvik.html

Otevřený dialog: základní trénink se zaměřením na rodinu a sociální síť

V letech 2018 - 2019 absolvoval akreditovaný vzdělávací program realizovaný Spolkem Narativ, číslo akreditace MPSV: A2017/0644 - SP/PC/VP. 

Délka programu: 128 hodin

Lektorský tým: dr. Werner Schütze, Mgr. Pavel Nepustil, PhD., Mgr. et Bc. Kateřina Novotná

Psychoterapeutický výcvik SUR

V letech 2007 - 2011 absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR v komunitě KOV IV.

Délka výcviku: 604 hodin

Vedoucí komunity: PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.

Lektorský tým: PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Marie Pečená, PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková, MUDR. Prokop Remeš, PhDr. Alena Halamová

Web: www.sur.cz/vycvik.html

Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech

V letech 2009 - 2011 absolvoval akreditovaný vzdělávací program realizovaný INSTAND o. s., číslo akreditace MPSV: 2008/370 - SP.

Délka programu: 176 vyučovacích hodin a 12 hodin praxe

Lektorský tým: PhDr. Olga Havránková, Ph.D., Mgr. Jana Herbst

Web: www.instand.cz/supervize-2

Členství v asociacích

Asociace supervizorů pomáhajících profesí | ASuPP

Jsem členem ASuPP.

Seznam supervizorů ASuPP najdete zde: https://asupp.cz

Můj medailonek: https://asupp.cz/project/profil_kozakjan/